SOPHIA HEDWIG prinses van Nassau-Dietz

SOPHIA HEDWIG prinses van Nassau-Dietz
dochter van * Hendrik Casimir II en * Amalia van Anhalt-Dessau
Leeuwarden 8 maart 1690 – Oranienstein 1 maart 1734
Trouwt (door echtscheiding ontbonden Greifswald 2 juni 1710) Leeuwarden 27 mei 1708 Karel Leopold regerend hertog van
Mecklenburg-Schwerin, 1678-1747

Nog geen jaar is Sophia Hedwig getrouwd of zij is alweer teruggekeerd in Friesland, naar eigen zeggen vanwege onoverkomelijke onenigheid over
de bruidsschat. De echtelieden blijken niet te harmoniëren: hij is een tiran, zij een stijfhoofd. In dit familieschandaal poogt eerst de koningin van
Pruisen, vervolgens de hertog van Hessen-Kassel te bemiddelen.
Vergeefs. De scheiding wordt uitgesproken, Sophia Hedwig krijgt een
jaargeld van 5000 daalder toegewezen en woont tot haar dood met haar
moeder en vijf zusters op Oranienstein (zie * Henriette Albertina). Haar
ex-echtgenoot trouwt nog twee malen en wel in 1710, vijf dagen na haar
scheiding van hem, met Christina Dorothea von Lepel (gescheiden
oktober 1711) en in 1716 Catharina Iwanowna grootvorstin van Rusland.
Drie jaar later, in 1719, wordt de hertog vanwege zijn tirannieke bewind
uit zijn land verdreven.

LITERATUUR
– E. und J. Burckhardt: Mecklenburgs Herzöge. Ahnengalerie Schloß
Schwerin,Schwerin 1991.