donateurs

De lezingen en andere activiteiten van de Stichting Nassau en Friesland zijn meestal gratis toegankelijk voor bezoekers. Wilt u onze doelstelling ondersteunen om de belangstelling voor de geschiedenis van de Friese Nassaus – door middel van het ontplooien van diverse activiteiten – bij een breed publiek te bevorderen?

U kunt onze stichting ondersteunen door donateur te worden met een bijdrage van minimaal 25 euro per jaar. U kunt zich aanmelden als donateur bij contact@nassau-en-friesland.nl

Dank aan onze donateurs!