26 oktober – Bolsward, lezing door Ronald de Graaf

Johan Willem Friso; het korte leven van de eerste Friese Oranje

Van stadhouder en infanteriegeneraal Johan Willem Friso – de man van Maria Louise van Hessel-Kassel/’Marijke Meu’ (1687-1611) – weten we dat hij op tragische wijze om het leven kwam toen hij bij de Moerdijk verdronk. Dus een tragische dood. Maar ook zijn korte leven was tragisch: als een Griekse held moest hij strijden tegen omstandigheden waar hij niet tegenop kon en die uiteindelijk tot zijn ondergang leidden, want was de erfenis van Willem III nu een zegen of een vloek? Toch blijkt uit zijn brieven aan zijn moeder en aan zijn vrouw dat hij een opgewekt mens was.

Portret van prins Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, 1710, olieverf op canvas door Louis Volders.

In zijn lezing op 26 oktober in Bolsward gaat biograaf Ronald de Graaf in op de carrière, de erfenis en levenseinde van de jong overleden Friese stadhouder.

Dr. Ronald P. de Graaf

Over de spreker:

Dr. Ronald P. de Graaf is historicus. Hij is als lerarenopleider verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij publiceerde o.a. in 2018 De prins – Willem van Oranje, 1533-1584 en in 2021 Friso. Het tragische leven van Johan Willem Friso 1687-1711.

Datum:  26 oktober

Tijd:  20.00 uur, Inloop 19.30 uur

Locatie:   Cultuurhistorisch Centrum De Tiid, Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward

Toegang:  gratis

Graag aanmelden via: contact@nassau-en-friesland.nl