KvK, ANBI-gegevens

Nummer KvK, ANBI (verplichte gegevens en jaarverslagen)

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01079844

De stichting Nassau en Friesland is sinds 1 januari 2014 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Om die status te billijken, dienen wij een aantal gegevens openbaar te maken op onze website:

1. Stichting Nassau en Friesland

  • Bank: NL59 INGB 0656 0954 15
  • KvK Leeuwarden 01079844

2. Fiscaal nummer (RSIN): 8157.54.46

3. De stichting kan worden bereikt via e-mailadres:

of per brief aan:

  • Stichting Nassau en Friesland, p/a. Burggraaf 15, 8448 MK Heerenveen

4. De namen van de bestuursleden zijn:

  • Bearn Bilker (voorzitter), Johan Lettink (vice-voorzitter) Tanja Balkema (secretaris), Hans Algra (penningmeester), Anja de Bert, Arie Pieter van Nienes, Yteke van der Vegt en Liuwe Westra

5. Doelstelling:

  • Het opwekken van een brede belangstelling en interesse rondom thema’s op het gebied van de Nassaus in Friesland; daarmee hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van cultuur, kunst, bestuur, toerisme, wetenschap en natuur plaatsen tegen de historische achtergronden van Friesland; het bevorderen en in stand houden van de herinnering aan de Friese Nassaus; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontplooien van activiteiten die aansluiten bij de bovengemelde gebeurtenissen; een zo breed mogelijk karakter hebben en een diversiteit te zien geven, zodat er niet alleen sprake is van historisch her- en gedenken, maar dat er vooral sprake is van public relations met een positieve uitstraling van Friesland, toegespitst op de plaatsen waarmee de Nassaus een relatie hebben.

6. Beleidsplan: het bestuur heeft een aantal jaren geleden veel energie gestoken in een beleidsplan, waarin onze missie als meer concrete plannen uiteengezet worden. Inmiddels schrijven we 2019. Dit jaar zal ons beleidsplan geheel worden geactualiseerd. Het actuele beleidsplan en/of projectplan kan worden opgevraagd via het contactformulier op deze site.

7. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Reële kosten worden, indien mogelijk vergoed.

8. Jaarverslag:

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Eindverslag Willem Lodewijkjaar20

9. Financiële verantwoording