19 oktober – lezing door dr. Rita Radetzky

Crackstate, Heerenveen

Vrouwen van de Friese Nassaus als kunstverzamelaars

Albertine Agnes, prinses van Oranje, vorstin van Nassau-Dietz, schilderij in olieverf door Johannes MIjtens, ca. 1665

Wat was de rol van de vrouwen van Friese stadhouders in het verfraaien van hun residenties zoals die in Leeuwarden en Oranjewoud? In het bijzonder gaat het over Albertine Agnes, Maria Louise en Anna van Hannover.

Hun bijdrage aan de verrijking van de collecties schilderijen die de vertrekken van de paleizen sierden, spreekt tot de verbeelding. Bijzondere aandacht gaat uit naar portretten. Hierbij passeren vele bekende namen van kunstenaars zoals A. Hanneman, J. Mijtens en L. Volders de revue. De zoektocht naar de inboedels van hun gebouwen leverde vele interessante informatie op over dit belangrijke erfgoed, dat met de prinsessen is te verbinden. Met behulp van afbeeldingen wordt een beeld geschetst van hun collecties.

Over de spreker:

Dr. Rita L.P. Radetzky; is kunsthistoricus en publicist. Ze bracht onder meer een boek uit over de geschiedenis van Oranjewoud: Mulder-Radetzky, R.L.P. en B.H. de Vries, Geschiedenis van Oranjewoud. Van vorstelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen (Alphen aan den Rijn 1989) en publiceerde veelvuldig o.a. Mulder-Radetzky, R. “Schilderijencollecties van de Friese Nassaus” in Negen eeuwen Friesland-Holland: geschiedenis van een haat-liefdeverhouding (Zutphen 1997

Datum:                19 oktober

Tijd:                       20.00 uur, Inloop vanaf 19.30 uur

Locatie:                Crackstate, Oude Koemarkt 14, 8441 EV Heerenveen

Toegang:             Gratis

Aanmelden via email contact@nassau-en-friesland.nl