doelstelling

De stichting Nassau en Friesland heeft ten doel:

 •  Het opwekken van een brede belangstelling en interesse rondom
  thema’s op het gebied van de Nassaus in Friesland;
 • daarmee hedendaagse ontwikkelingen op gebied van cultuur,
  kunst, bestuur, toerisme, wetenschap en natuur plaatsen tegen
  de historische achtergronden van Friesland;
 • het bevorderen en instandhouden van de herinnering aan de
  Friese Nassaus;
 • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
  verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
  zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het ontplooien van activiteiten die:

 • aansluiten bij de bovenvermelde gebeurtenissen;
 • een zo breed mogelijk karakter hebben en een diversiteit te zien
  geven, zodat er niet alleen sprake is van historisch her- en
  gedenken, maar dat er vooral sprake is van public relations met
  een positieve uitstraling van Friesland, toegespitst op de plaatsen
  waarmee de Nassaus een relatie hebben.