doelstelling

De stichting Nassau en Friesland heeft ten doel:

  •  Het opwekken van een brede belangstelling en interesse voor de Nassaus in Friesland, tevens het bevorderen en instandhouden van de herinnering aan de Friese Nassaus.