Lezing te Harlingen – 12 oktober – Hendrik Casimir II door Yme Kuiper

Stadhouder in de schaduw; Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz (1657-1696)

Op 12 oktober a.s. vindt de vierde lezing in de reeks lezingen plaats die in het kader van het 25-jarig bestaan van de stichting Nassau en Friesland wordt gehouden.

De lezing start om 20.00 uur in het Hannemahuis te Harlingen, de toegang is gratis.

Hoewel hij Frieslands eerste erfstadhouder was, moest Hendrik Casimir gedurende zijn leven opboksen tegen zijn moeder Albertine Agnes, een prinses van Oranje, en zijn dominante neef, de stadhouder-koning Willem III.

Hendrik Casimir’s eigen ambities waren roem op het slagveld en bijpassend militair gezag. Toch is in de bestaande historiografie veel te weinig gekeken naar zijn zelfbeeld as hoge edelman en zijn internationale netwerken. Alleen op die manier vat te begrijpen dat hij dankbaar kon profiteren van zijn ambtscharisma, zonder op enig gebied uit te blinken. Zijn aristocratische omgeving kon hij nauwelijks verbluffen – dat deed wel zijn echtgenote Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau.

Yme B. Kuiper is emeritus-hoogleraar aan de faculteit der Letteren van de RUG, bijzondere leerstoel Historische buitenplaatsen en landgoederen en daarvoor bijzondere leerstoel Historische antropologie en Antropologie van religie. Recentelijk publiceerde hij een boek over Dekemastate, namelijk: Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus, Dekemastate te Jelsum. Biografie van een landgoed, Gorredijk 2020. Tevens publiceerde hij in de herdenkingsbundel over Willem Lodewijk. ”Oorlogshelden: eer, roem en geloof. Willem Lodewijk versus katholieke 87 adellijke officieren en stadhouders, 1580-1600” in ”Willem Lodewijk, Stadhouder en strateeg (1560-1620-2020), red. Hanno Brand, Joop w. Koopmans, Hilversum, 2020.

Aanmelding via contact@nassau-en-friesland.nl