Home

Agenda

Online Nassaulezing woensdag 10 maart 2021

De vrouwen van Willem van Oranje

De Stichting Nassau en Friesland organiseert in samenwerking met Historizon een online lezing door dr. Femke Deen. Femke Deen is historicus, gespecialiseerd in de zestiende eeuw. Momenteel werkt zij aan een  biografie van Charlotte de Bourbon, de derde vrouw van Willem van Oranje.

Femke Deen vertelt in de online lezing de geschiedenissen van de vier echtgenotes van Willem van Oranje. Dit zijn verhalen vol tragiek en heroïek en vol strijd om macht en politieke invloed.

Wilt u de lezing bijwonen? Dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden.

https://historizon.webinargeek.com/nassaulezing-van-stichting-nassau-en-friesland

De lezing start om 17.00 uur en is te volgen vanaf uw computer, tablet of telefoon.

NB: op 26 maart a.s. kunt u  via  www.historizon.nl  een lezing door onze voorzitter Bearn Bilker over Koningin Emma volgen.

2020

De activiteiten en evenementen die ressorteren onder het Willem Lodewijkjaar volgen de richtlijnen en Corona-maatregelen zoals die zijn opgesteld door de overheid.

Meer informatie over de activiteiten in het kader van het Willem Lodewijkjaar: www.willlemlodewijkjaar.nl en/of volg de berichtgeving op facebook en twitter (@nassaufriesland).

11 november 17.30 uur – Online Nassau-lezing

Op woensdag 11 november aanstaande zou de Stichting Nassau en Friesland een lezing in de Doopsgezinde Kerk te Leeuwarden organiseren. Helaas moest als gevolg van aangescherpte coronamaatregen deze lezing te verplaatst worden naar een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2021. Nu organiseert de Stichting in het kader van het Willem Lodewijkjaar op diezelfde 11 november om 17.30 een online lezing: 

“Uyt beleefdheyt ende om meerder eendracht wille”. De Friese stadhouder Willem Lodewijk als edelman, veldheer en diplomaat.

Dit citaat afkomstig uit een van de brieven van stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) lijkt meer te zijn dan een louter formele aanhef. Kernachtig worden hierin zowel de levenshouding als de doelstellingen verwoord waaraan de Nassauer volgens vele tijdgenoten een leven lang vasthield. Deze edelman die al op 24-jarige leeftijd stadhouder van Friesland en bevelhebber in het Staatse legers werd, ontpopte zich als een gewiekst diplomaat, vernieuwend veldheer en standvastig calvinist, die laverend tussen partijen en gezindten, vasthield aan zijn opdracht om  de eenheid van de Republiek te bewaren. Zijn inschattingsvermogen en terughoudendheid dwongen in diplomatieke kringen respect af. Zijn matigheid en sobere levensstijl wekten bij velen verbazing en vooral bewondering. Willem Lodewijk zelf putte uit zijn rotsvaste geloof en eerbesef als edelman en gold mede daardoor als een baken in de calvinisering van de Nederlanden en de strijd tegen Spanje. 

Het  400ste sterfjaar van deze Nassauer vormt een goede aanleiding om de rol en betekenis van Willem Lodewijk voor het voetlicht te brengen. In een notendop zullen de nieuwe inzichten worden gepaard aan een herwaardering van deze stadhouder die maar al te vaak ten onrechte in de schaduw van zijn neef Maurits wordt geplaatst. Voor Maurits was Willem Lodewijk een raadsman, in de ogen van de Staten was hij een militair innovator, voor zijn manschappen een onversaagd bevelhebber, voor de contra-remonstranten een verdediger van het ware geloof, voor zijn verwanten een pater-familias en voor de Friezen “ús heit”. In deze lezing zal in kort bestek worden aangeduid hoe al deze eigenschappen in een en dezelfde persoon werden verenigd.

De lezing wordt verzorgd door Prof. dr. Hanno Brand, verbonden aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar aan de RU-Goningen, en tevens vicevoorzitter van onze stichting.

U kunt op woensdag 11 november om 17.30 uur via de Facebookpagina van de Stichting Nassau en Friesland direct toegang krijgen tot de online lezing. De lezing komt later ook beschikbaar via www.willemlodewijkjaar.nl

4 december – Symposium Willem Lodewijk

De Fryske Akademy (prof. Hanno Brand) en de de RUG (dr. Joop Koopmans) organiseren een ééndaags symposium met de titel Willem Lodewijk, stadhouder en strateeg (1560-1620-2020. In zeven lezingen wordt ingegaan op diens betekenis als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe en op zijn betrekkingen met de Friese adel. Verder komen Willem Lodewijks betekenis als veldheer tijdens de opstand en zijn houding tijdens de reformatie aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan representatie in de vorm van de verspreiding van eigentijdse gedrukte portretten. Tenslotte wordt de herdenkingscultuur rond Willem Lodewijk in de 19de– en vroeg 20ste-eeuw nader besproken.
Sprekers zijn: dr. J.W. Koopmans (RUG), dr. A. van der Lem (UB Leiden), em. prof. dr. Yme Kuiper (RUG), prof. dr. Hanno Brand (Fryske Akademy/RUG), dr. Hotso Spanninga, Dr. Hidde Feenstra en Lidewij Nissen M.A. (RUG).
Het symposium wordt afgesloten met een ronde tafel discussie over de hedendaagse perceptie van Willem Lodewijk als ús heit en Fries stadhouder. Als discussianten zijn bereid gevonden dr. Anton van der Lem, prof. dr. Goffe Jensma en drs. Josse Pietersma. Aan burgemeester Van Haersma Buma wordt het eerste exemplaar van de bundel met de bijdragen aan dit symposium aangeboden. Zie voor meer informatie en/of aanmelding: https://www.fryske-akademy.nl

Het symposium zal ook via een gratis live-stream te volgen zijn. 

Aanbieding Willem Lodewijk bundel aan burgemeester Sybrand van Haersma Buma van de gemeente Leeuwarden  (videoregistratie op vimeo)

Een interview met de auteurs Hanno Brand en Joop Koopmans over het nieuwe boek Willem Lodewijk: stadhouder en strateeg (1560-1620):