Home

Agenda

Wandelingen

Friese adel wandeling

Adelskenner Bearn Bilker loopt graag met u de Friese Adel wandeling  in de hofstad Leeuwarden. Hij vertelt u over klinkende namen, zoals  Liauckema, Burmania, Eysinga, Heemstra, Sytzama, Harinxma  en Van Haren etc. De Friese adel had veel invloed in Friesland. Overal waren hun states te vinden. Winters woonden ze in hun stadshuizen in Leeuwarden. Ze waren natuurlijk ook verbonden met het  Hof van de Friese Nassaus. Er is nog veel wat aan die tijd herinnert. U zult verrassende plekken bezoeken en markante verhalen horen, zowel uit de Middeleeuwen als uit recente tijden.

Van te voren opgave HCL, historischcentrum@leeuwarden.nl 3,50 euro p.p. Data: vrijdagen 24 juli en 31 juli, 13.30 uur Start om 13.30 uur bij HCL Groeneweg 1. 

Oranje-Nassauwandeling

Zaterdag 4 juli gaan de Oranje-Nassauwandelingen in de historische hofstad Leeuwarden voor dit zomerseizoen weer van start.

Oranjekenner en voorzitter van de Stichting Nassau en Friesland Bearn Bilker vertelt dan uitvoerig over de historie en de gebouwen die te maken hebben met de Friese Nassaus. Er is veel in Leeuwarden terug te vinden dat herinnert aan de roemrijke historie van deze Friese dynastie.

Speciaal in dit Willem Lodewijkjaar zal er uitvoerig stil gestaan worden bij de eerste Nassau stadhouder Willem Lodewijk – Us Heit -, die 400 jaar geleden overleden is. De Grote of Jacobijnerkerk en het Stadhouderlijk Hof nemen een belangrijke plaats in bij deze wandelroute.

Door de coronamaatregelen wordt de wandeling aangepast. Zo zal er sprake zijn van maximaal tien deelnemers per groep.

Aanvang: 13.30 uur. Start: HCL Groeneweg 1. Deelnemersbedrag: 3,50 euro. Van tevoren opgeven bij het HCL, telefonisch: 058-2332350, of email: historischcentrum@leeuwarden.nl

Verdere info zie: www.historischcentrumleeuwarden.nl  

Op aanvraag kan de heer Bilker ook eigen groepen rondleiden; diverse talen mogelijk. Ook dan geldt een maximum van tien personen

De activiteiten en evenementen die ressorteren onder het Willem Lodewijkjaar volgen de richtlijnen en Corona-maatregelen zoals die zijn opgesteld door de overheid.

Meer informatie over de activiteiten in het kader van het Willem Lodewijkjaar: www.willlemlodewijkjaar.nl en/of volg de berichtgeving op facebook en twitter (@nassaufriesland).