5 oktober 2022 – lezing te Dokkum door Marlies Stoter

‘’De vrouwen die door het leven van Willem Frederik (1613 – 1664) wandelen’’

In de dagboeken van stadhouder Willem Frederik worden sommige vrouwen slechts terloops genoemd, terwijl we over anderen expliciet te lezen krijgen.    

Hoe kijkt Willem Frederik tegen hen aan? Wie steelt zijn hart? Met wie raakt hij bevriend? Zijn er vrouwen, met wie hij rekening moet houden? Laat hij zijn oren hangen naar zijn moeder en hoe bepalend is zijn schoonmoeder voor zijn levensgeluk?

Deze vragen zal Marlies Stoter tijdens haar lezing beantwoorden. Aan bod komen Willem Frederiks’ grote liefde ‘Pijcke’ van Haren, zijn bedgenote Trees van Brederode, zijn moeder Sophia Hedwig en zijn schoonmoeder en haar dochters.

Over de spreker:

Drs. Marlies E. Stoter is psycholinguïst en kunsthistoricus. Ze is momenteel als conservator oude kunst verbonden aan het Fries Museum te Leeuwarden. Ze publiceerde o.a. De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw (Franeker/Leeuwarden 2000) en in het Jaarboek van het jaar 2012 van de Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau: “Soo godt belieft, kom ick” De begrafenisstoet van Willem Frederik van Nassau – Dietz als spiegel van zijn netwerken.

Datum:   5 oktober 2022

Tijd:        20.00 uur, inloop 19.30 uur

Locatie: Streekarchief en Bibliotheek, Brokmui 62 9101EZ Dokkum

Toegang: Gratis

Graag aanmelden via: contact@nassau-en-friesland.nl