publicaties

boeken

  •  NASSAU UIT DE SCHADUW VAN ORANJE 

Een uitgave die tot stand kon komen, mede dankzij de stichting Nassau en Friesland.
De Friese Nassaus hebben lang in de schaduw gestaan van de (Hollandse) Oranjes. Er is de laatste jaren meer aandacht gekomen voor de Friese Nassaus, onder meer omdat hun gehele schriftelijke nalatenschap in één inventaris is beschreven. In het kader daarvan is deze bundeling artikelen verschenen, waaraan is meegewerkt door diverse (Friese) auteurs (onder wie een aantal historici). Allerlei zaken betreffende de tak Nassau-Dietz, die de stadhouder leverde in Friesland (en meestal ook in Groningen en Drenthe en later zelfs van alle gewesten), komen aan bod: de relatie met de tak Oranje-Nassau, de macht in het noorden, de relatie met (de universiteit van) Franeker, de gevoerde huwelijkspolitiek, de religie, de kunst enzovoort.
Het boek, met goed leesbare teksten die zeker niet alleen voor het noorden informatief zijn, is prachtig geïllustreerd met schilderijen, gebruiksvoorwerpen en stoffen, alles in kleur. Er is een literatuurlijst, een stamboom en een register opgenomen. Nassau uit de schaduw van Oranje / S. Groenveld, J.J. Huizinga, Y.B. Kuiper (red.) ; fotogr. Erik en Petra Hesmerg ; beeldred. Willem J. Terlouw. Uitg. Franeker: Van Wijnen 2003ISBN 90 5194 261 3

  • VAN LEEUWARDEN NAAR DEN HAAG

In 1997 was het 250 jaar geleden dat de Friese stadhouder als Willem IV stadhouder werd van alle gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij verhuisde bijgevolg van Leeuwarden naar Den Haag. Naar aanleiding van deze historische gebeurtenis verscheen dit boek rondom die ‘verplaatsing van het stadhouderlijke hof’. Acht (Friese) auteurs beschrijven evenzovele facetten uit het leven van de stadhouder: historisch overzicht, huwelijk, hovelingen, (Friese) hof, muziek, buitenverblijven, Doelistenbeweging en erfstadhouderschap. Het is een interessant kaleidoscopisch geheel geworden, voorzien van tal van zwart-witillustraties en een uitgebreide literatuurlijst. Een geschikte aanvulling voor wie geïnteresseerd is in de Friese Nassaus (de voorouders van het huidige koningshuis) en in de politieke ontwikkelingen in Nederland in de 18e eeuw in het algemeen. Van Leeuwarden naar Den Haag : rond de verplaatsing van het stadhouderlijk hof in 1747 / [red. J.J. Huizinga; met ondersteuning van B. Bilker … et al.] Uitg. Franeker: Van Wijnen 1997 ISBN 90 5194 163 3

  •  ARCHIEVEN VAN DE FRIESE STADHOUDERS 

Inventarissen van de archieven van de Friese stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1584-1795. Het betreft zowel de bestuurlijke stukken (berustend in Tresoar te Leeuwarden) als de privéstukken (berustend in het Koninklijk Huisarchief). Deze uitgave beslaat 718 bladzijden en is geïllustreerd. Auteurs: A.P. van Nienes en M. Bruggeman Uitg. Uitgeverij Verloren, Hilversum 2003 ISBN 90 6550 736 1

cd’s 

  •  VORSTELIJKE MUZIEK. CD uitgegeven door de Stichting Nassau en Friesland met muziek, gecomponeerd voor of opgedragen aan de Friese Nassaus.

 

 

 

 

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren