28 september – lezing in Sneek

Ernst Casimir (1573-1632) en Hendrik Casimir (1612-1640) van Nassau-Dietz: een stadhouderlijke dynastie in Friesland door Lidewij Nissen

In de zeventiende eeuw stierven twee Friese stadhouders in het harnas: Ernst Casimir (1573-1632) en zijn zoon Hendrik Casimir (1612-1640) kwamen allebei om het leven nadat zij door vijandelijk geschut werden geraakt. Ondanks hun tragische dood zijn deze twee stadhouders bij het grote publiek misschien wel het minst bekend van alle Friese stadhouders.

Met deze lezing hoopt Lidewij Nissen daarin verandering te brengen. Zij zal laten zien hoe de twee vormgaven aan hun rol als stadhouder van de noordelijke provincies van de Republiek. De lezing zal in het bijzonder aandacht besteden aan de manieren waarop Ernst Casimir en Hendrik Casimir zich inzetten om van hun stadhouderlijke familie een gerespecteerde vorstelijke dynastie te maken. Daarvoor waren niet alleen hun militaire overwinningen van belang, maar ook hun contacten met lokale elites en internationale vorsten en vorstinnen.  

   

Over de spreker:

Lidewij Nissen

Lidewij Nissen MA is promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en doet onderzoek naar de activiteiten en verantwoordelijkheden van de echtgenotes van zeventiende-eeuwse Nassau-stadhouders. In 2017 schreef ze een scriptie over de constructie van een dynastieke identiteit in de begrafeniscultuur van de zeventiende­-eeuwse Friese Nassaus.

Datum:             woensdag 28 september 2022

Tijd:                 19.30 uur, Inloop vanaf 19.00 uur

Locatie:            Fries Scheepvaartmuseum, Kleinzand 16, 8601 BH Sneek, Nederland

Toegang:          Gratis

Aanmelding per email aan: contact@nassau-en-friesland.nl

U ontvangt een bevestiging per email.