Privacy (AVG)

PRIVACYVERKLARING STICHTING NASSAU EN FRIESLAND

Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Stichting Nassau en Friesland persoonsgegevens verwerkt. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website (www.nassau-en-friesland.nl). We leggen uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Stichting Nassau en Friesland is voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Nassau en Friesland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u geïnteresseerd bent in onze activiteiten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

• voorletters of voornaam en achternaam;
• adresgegevens;
• e-mailadres;

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Stichting Nassau en Friesland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

• Om met u te communiceren over onze activiteiten (waaronder het verzenden van berichten en het behandelen van vragen);
• Om onze website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Grondslagen voor gegevensverwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag, te weten: Uw toestemming.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Nassau en Friesland bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij wettelijke bepalingen ons daartoe dwingen.

Verwerking gegevens via de website

Contactformulier
Op onze website hebben wij een contactformulier. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer u dit formulier invult en gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht dan wel om u te attenderen op onze activiteiten.

Cookies en vergelijkbare technieken
Stichting Nassau en Friesland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Raadpleeg daarvoor de privacyinstellingen van uw browser.

Beveiliging

Stichting Nassau en Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Stichting Nassau en Friesland. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de bestuursleden van Stichting Nassau en Friesland, zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG hebt u een aantal rechten. U hebt het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring. Stichting Nassau en Friesland zal zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

Contactgegevens
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

Stichting Nassau en Friesland
p/a. Burggraaf 15, 8448 MK Heerenveen
Tel.: 0513 651576
E-mail: contact@nassau-en-friesland.nl