2 november – Leeuwarden, lezing door Bearn Bilker

Willem IV en Anna van Hannover

Orgelspel door Peter van der Zwaag

Vanaf de geboorte van Willem Karel Hendrik Friso in 1711 was alles erop gericht om hem eens stadhouder van de hele Republiek der Nederlanden te doen zijn. In Holland, Zeeland, Utrecht en Overijsel was het Tweede Stadhouderloos Tijdperk. Lagen de kansen voor Willem gunstig of waren de tegenkrachten sterker, of lag het aan Willem zelf dat het allemaal zo moeizaam verliep? Lag het puur aan de binnenlandse politiek, of had het buitenland er ook invloed op? Wat gaf uiteindelijk de doorslag dat de Friese stadhouder in 1747 toch en nog wel algemeen erfstadhouder der Nederlanden werd?

De lezing wordt omlijst door muziek! Organist Peter van der Zwaag zal werken spelen van Georg Friedrich Handel, bij wie Anna van Hannover lessen volgde, en Rynoldus Popma van Oevering. Dit op het Schwartzburgorgel dat geschonken is door Anna van Hannover.

Portret van Willem IV, prins van Oranje

Over de spreker:

Bearn Bilker geldt als een kenner van de Oranjes en de Nassaus. Hij is voorzitter van de stichting Nassau en Friesland. Daarnaast is hij ondermeer vaste medewerker Royalty van het Friesch Dagblad en commentator Oranje events bij omrop Fryslân. Bilker Publiceerde o.a. Het erfstadhouderschap; Bronnen en literatuur in Van Leeuwarden naar Den Haag: rond de verplaatsing van het stadhouderlijk hof in 1747. (Franeker 1997).

Bearn Bilker
foto: Lisanne van der Ploeg

Over de organist:
Peter van der Zwaag studeerde orgel en klavecimbel. Hij won tweemaal de eerste prijs op het Internationale Orgelconcours Jan Pieterszoon Sweelinck (2017 en 2019). Momenteel is hij organist van de Salviuskerk in Dronryp en waarnemend organist van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Hij is artistiek adviseur van de stichting ‘Organum Frisicum’ en eigenaar van de muziekhandel en -uitgeverij ‘Boeijenga Music’ te Leeuwarden.

Datum:  2 november

Tijd: 20.00 uur, Inloop 19.30 uur

Locatie: Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG Leeuwarden

Toegang: gratis

Graag opgave via: contact@nassau-en-friesland.nl