ANNA van Oranje, gravin van Nassau

terug

ANNA van Oranje, gravin van Nassau
dochter van prins * Willem I en * Anna van Saksen
Breda 5 november 1563 – Franeker 13/23 juni 1588
Trouwt Franeker 25 november 1587 * Willem Lodewijk

Anna beleeft haar kinderjaren 1567-1577 in Dillenburg waar haar
opvoeding is toevertrouwd aan haar grootmoeder * Juliana en haar
oom * Jan van Nassau. Haar eigen moeder trekt zich immers weinig van
haar kinderen aan. Na haar terugkeer in de Nederlanden groeit Anna op
in het gezin van haar vader waar haar neef Willem Lodewijk, oudste zoon
van Jan van Nassau, kind aan huis is. Nog tijdens het leven van Oranje
toont deze Nassau-graaf zijn `Affektion’ voor haar. Zijn rechtzinnige vader
is evenwel tegen een huwelijk gekant vanwege de bezwaren der
protestantse theologen tegen een huwelijk tussen neef en nicht. Willem
Lodewijk zet door en wendt zich in 1586 in een schrijven tot verwanten
van de bruid, keurvorst Christiaan van Saksen en landgraaf Willem van
Hessen, opmerkend dat zijn affectie nu al in het vijfde jaar is. Hun
positieve houding alsook die van prins * Maurits en de Staten-Generaal leiden in 1587 tot het huwelijk van neef en nicht te Franeker. Uit veiligheidsoverwegingen heeft men gekozen voor deze plaats; te
Leeuwarden bevinden zich te veel Spaansgezinden. De bruid is gekleed
in een `bruittabbert van gefriseerd silveren laken met grote blomen ende
hoge mouwen op sijn fransoes, met een voorschoot van ’t selve stoff
met een gouden draet om die bloem’. Het paar betrekt te Leeuwarden
een hun door de Staten van Friesland aangeboden pand aan de Eewal
dat voortaan als het Stadhouderlijk Hof bekend zal staan. Hun geluk
is van korte duur. In maart 1588 krijgt Anna een miskraam,
twee maanden later sterft zij ten huize van jonker Julius van Botnia te
Franeker. Willem Lodewijk hertrouwt niet -`die alte Affektion war zu groß’.
Een grote hoeveelheid kleding en juwelen die aan Anna hebben
toebehoord, overhandigt de weduwnaar in 1590 aan zijn schoonzuster
* Emilia: gouden en zilveren sieraden, parels, robijnen, diamanten, keurslijven, nachthemden, halsdoeken, haarsnoeren, muilen, mantels,
hoeden, enzovoort. Anna wordt begraven in de Grote of Jacobijnerkerk te
Leeuwarden.

LITERATUUR
– Drossaers/Lunsingh Scheurleer. – S. Muller: `Anna van Nassau’, in:
Oud-Holland (1919), p. 109.
– L.H. Wagenaar: `Het huwelijk van Willem Lodewijk en Anna van
Nassau’, in: Krämer, i (1905/1906), p. 205-214.