MAURITS graaf van Nassau-Dietz

MAURITS graaf van Nassau-Dietz
zoon van * Ernst Casimir en * Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbuttel
Utrecht 21 februari 1619 – Groningen 19 september 1628

Bij zijn overlijden is Maurits, negen jaar oud, kapitein van een compagnie voetvolk ter repartitie van Groningen. (Een gedeelte van het krijgsvolk is,
met andere oorlogslasten, ter betaling over elk van de provincies, dus ook Groningen, verdeeld of `gerepartieerd’.) Zijn vader Ernst Casimir is sinds
1625 stadhouder van Groningen en bezit hier ook een stadhouderlijk hof
waar Maurits mogelijk is overleden. Hij wordt te Leeuwarden begraven.

LITERATUUR
– Het Staatsche Leger, IV.