ISABELLA CHARLOTTE prinses van Nassau-Dietz

ISABELLA CHARLOTTE prinses van Nassau-Dietz
dochter van Hendrik Casimir II en Amalia van Anhalt-Dessau
Leeuwarden 22 januari 1692 – Dillenburg 18 september 1757
Trouwt Oranienstein 15 april 1725 Christiaan vorst van Nassau-Dillenburg 1688-1739

Isabella Charlotte is de enige van Hendrik Casimirs zes dochters die
trouwt. Haar echtgenoot Christiaan is een verre neef, het zestiende
kind van de vorst van Nassau-Dillenburg. Hij heeft in Utrecht gestudeerd, is vervolgens in Staatse dienst, sedert 1711 in de rang van kolonel. Het jaar voor zijn huwelijk met Isabella Charlotte volgt hij zijn overleden broer
Willem,wiens twee kinderen jong zijn overleden, op als vorst van
Dillenburg. Christiaan is vanwege het uitsterven van dezenassautak en
zijn eigen kinderloosheid de laatste regerend vorst van Dillenburg.
Weliswaar had hij niet minder dan negen broers -zij overleden allen voor
hem hetzij nog in de wieg hetzij aan de pokken of op het slagveld.
Hijzelf sterft aan een hartaanval tijdens de jacht.