ELISABETH Friso gravin van Nassau-Dietz

ELISABETH Friso gravin van Nassau-Dietz
dochter van * Ernst Casimir en *
Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel
Leeuwarden 25 november o.s. 1620 – Groningen 20 september 1628

Bij haar komt de naam Friso (vrouwelijke vorm is Friesina) voor het eerst voor, kennelijk omdat haar vader in haar geboortejaar stadhouder van
Friesland wordt. Friso is een afleiding van de volksnaam der Friezen,
zoals ook andere Germaanse persoonsnamen van volksnamen zijn
afgeleid (bijvoorbeeld Frank, Sas- en Wend-). Later zal de naam
Friso veel voorkomen in de familie Oranje-Nassau, tot op de dag van
vandaag.