publicaties


VORSTELIJKE MUZIEK (klik op de titel voor meer informatie)

Onder de titel Vorstelijke Muziek heeft de Stichting Nassau en
Friesland een compact disc met muziek, gecomponeerd voor of
opgedragen aan de Friese Nassaus uitgeven. Klik op de afbeelding voor meer informatie en geluidsfragmenten.


CROWNING GLORY: Zappa Symphonies (klik op de titel voor meer informatie)

Muziek voor het Haagse hof in de 18e eeuw, briljant uitgevoerd door de New Dutch Academy o.l.v. Simon Murphy


NASSAU UIT DE SCHADUW VAN ORANJE

Een uitgave die tot stand kon komen, mede dankzij de stichting Nassau en Friesland.
De Friese Nassaus hebben lang in de schaduw gestaan van de (Hollandse) Oranjes. Er is de laatste jaren meer aandacht
gekomen voor de Friese Nassaus, onder meer omdat hun gehele schriftelijke nalatenschap in één inventaris is beschreven. In het
kader daarvan is deze bundeling artikelen verschenen, waaraan is meegewerkt door diverse (Friese) auteurs (onder wie een
aantal historici). Allerlei zaken betreffende de tak Nassau-Dietz, die de stadhouder leverde in Friesland (en meestal ook in
Groningen en Drenthe en later zelfs van alle gewesten), komen aan bod: de relatie met de tak Oranje-Nassau, de macht in het
noorden, de relatie met (de universiteit van) Franeker, de gevoerde huwelijkspolitiek, de religie, de kunst enzovoort.
Het boek, met goed leesbare teksten die zeker niet alleen voor het noorden informatief zijn, is prachtig geïllustreerd met
schilderijen, gebruiksvoorwerpen en stoffen, alles in kleur. Er is een literatuurlijst, een stamboom en een register
opgenomen

Nassau uit de schaduw van Oranje / S. Groenveld, J.J. Huizinga,
Y.B. Kuiper (red.) ; fotogr. Erik en Petra Hesmerg ; beeldred.
Willem J. Terlouw
Uitg. Franeker: Van Wijnen 2003
ISBN 90 5194 261 3

VAN LEEUWARDEN NAAR DEN HAAG

In 1997 was het 250 jaar geleden dat de Friese stadhouder als
Willem IV stadhouder werd van alle gewesten van de Republiek
der Verenigde Nederlanden. Hij verhuisde bijgevolg van
Leeuwarden naar Den Haag. Naar aanleiding van deze historische
gebeurtenis verscheen dit boek rondom die ‘verplaatsing van het
stadhouderlijke hof’. Acht (Friese) auteurs beschrijven evenzovele
facetten uit het leven van de stadhouder: historisch overzicht,
huwelijk, hovelingen, (Friese) hof, muziek, buitenverblijven,
Doelistenbeweging en erfstadhouderschap. Het is een interessant
kaleidoscopisch geheel geworden, voorzien van tal van
zwart-witillustraties en een uitgebreide literatuurlijst.
Een geschikte aanvulling voor wie geïnteresseerd is in de Friese
Nassaus (de voorouders van het huidige koningshuis) en in de
politieke ontwikkelingen in Nederland in de 18e eeuw in het algemeen

Van Leeuwarden naar Den Haag : rond de verplaatsing van het
stadhouderlijk hof in 1747 / [red. J.J. Huizinga ; met
ondersteuning van B. Bilker … et al.]
Uitg. Franeker: Van Wijnen 1997
ISBN 90 5194 163 3


ARCHIEVEN VAN DE FRIESE STADHOUDERS

Inventarissen van de archieven van de Friese stadhouders van
Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1584-1795. Het betreft
zowel de bestuurlijke stukken (berustend in Tresoar te
Leeuwarden) als de privéstukken (berustend in het Koninklijk
Huisarchief). Deze uitgave beslaat 718 bladzijden en is
geïllustreerd.

Auteurs: A. P. van Nienes en M. Bruggeman
Uitg. Uitgeverij Verloren, Hilversum 2003
ISBN 90 6550 736 1