Komende activiteiten

Oranje-Nassau Rondwandelingen:
Komend zomerseizoen leidt Bearn Bilker, Oranjekenner bij uitstek,
u weer rond in Leeuwarden.

Dat kan op uitnodiging voor speciale groepen.
Dat kan ook op zes vaste data.

Dit jaar is er een primeur, de Anna van Hannoverroute.

De vaste tochten zijn op:
1.Vrijdag 23 juni 2017.
   De Nassauwandeltocht.
   Daar wordt over de historie van de Friese Nassaus verteld,
   aan de hand van de gebouwen en plekken die we bezoeken.

2.Zaterdag 1 juli 2017.
   De Nassautocht.

3.Zaterdag 29 juli 2017.
   De Maria Louisewandeling.
   Hier wordt stil gestaan bij het leven van
   Prinses Maria Louise van Oranje-Nassau,
   geb. prinses van Hessen-Kassel, 27 jaar regentes van Friesland,
   beter bekend als Marijke Meu (1688-1765).

4.Zaterdag 5 augustus 2017:
   Première van de Anna van Hannoverwandeling.
   Anna van Hannover was de dochter van de Britse koning
   en trouwde in 1734 de Friese stadhouder Willem Carel Hendrik
   Friso (later Willem IV). Zij bracht Leeuwarden op cultureel en
   dan vooral op muzikaal gebied tot grote bloei. Leeuwarden
   was op dat moment de culturele hoofdstad der Nederlanden.
   Als voorbereiding op Leeuwarden CH18 zal aandacht besteed
   moeten worden aan deze kunstzinnige vrouw.

5.Zaterdag 12 augustus 2017.
   De Anna van Hannoverwandeling.

6.Zaterdag 2 september 2017.
   De Maria Louisewandeling.

7.Zaterdag 9 september, Open Monumetendag is een reservedatum.

Alle wandelingen beginnen om 13.30 uur en zijn, behalve de wandeling op 23 juni, op zaterdag.

Deelname via opgave van te voren email: historischcentrum@leeuwarden.nl of tel. 058-2332350.
Kosten €4, - p.p. Te voldoen bij aanvang wandeltocht

Startpunt is in de Grote of Jacobijnerkerk, Bredeplaats 4 Leeuwarden. De wandelingen duren ongeveer twee uren en eindigen bij
Brasserie Marie Louise, waar de gasten een surprise wacht.

Op verzoek kan Bearn Bilker ook rondleidingen geven voor speciale of besloten groepen. Het thema kan dan in overleg worden bepaald.
Deze rondleidingen kunnen in Nederlands, Fries, Duits, Frans
of Engels.
   
                  nieuws en activiteiten

doelstelling publicaties bestuur de Friese Nassaus home   contact