Nassaulezing Jagtenberg

Najaarslezing woensdag 14 november 2018

De stichting Nassau en Friesland organiseert op woensdagavond 14 november a.s. om 20.00 uur een lezing door Fred Jagtenberg.

Fred Jagtenberg (1941) is historicus en neerlandicus. Hij was werkzaam in het middelbaar en hoger onderwijs. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de achttiende eeuw, waarover hij diverse boeken en artikelen publiceerde.

Hij schreef het boek ”Willem IV, stadhouder in roerige tijden 1711-1751”, uitgeverij Van Tilt, 2018.

In het boek schetst Jagtenberg niet alleen een beeld van Willem IV (1711-1751) als stadhouder, maar ook als zoon, echtgenoot en vader. Als stadhouder van de Noord-Nederlandse provincies, werd hij als enig nog levende vertegenwoordiger van de Nassaus ook stadhouder van de andere gewesten. Dat betekende het einde van het Tweede Stadhouderloze Tijdperk. Ofschoon de stadhouder vele malen werd geportretteerd, is er betrekkelijk weinig over zijn leven bekend.  Hij stond bekend als een vredelievend man die gebukt ging onder een slechte gezondheid.  Een gelukkig en politiek gezien fortuinlijk huwelijk met Anna van Hannover, de Engelse koningsdochter vergrootte zijn invloed en status. Wie was deze prins, die tussen de gekroonde hoofden van Europa – zijn schoonvader was George II van Groot-Brittannië, zijn oom Frederik I van Zweden, zijn neef Frederik II de Grote van Pruisen – een geheel eigen plaats innam? Fred Jagtenberg zal u het onthullen tijdens de lezing.

Nassaulezing

Tijd: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur
Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden

Organisatie: Stichting Nassau en Friesland

Meer informatie over het boek