links

Koninklijk Huis
www.koninklijkhuis.nl

Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau
www.oranje-nassau.org

Historisch Centrum Leeuwarden
www.gemeentearchief.nl

Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd
www.aedlevwerd.nl

Stichting Staten en Stinzen
www.statenstinzen.nl

Het huis van Oranje-Nassau en hun voorouders (genealogie)
www.people.zeelandnet.nl/ehamelink/nassau.htm

Het Huis van Oranje-Nassau en de Nederlandse geschiedenis
http://members.home.nl/pushkar/

Oranje pagina (startpaginadochter)
oranje.pagina.nl

Staten en stinzen
www.statenstinzen.nl
Deze stichting, opgericht in 2005, heeft als doel de bekendheid
van de staten, stinzen en stadshuizen in en rond Leeuwarden
te vergroten. Daarnaast wordt gestreefd naar een klimaat
waarin behoud en beheer vanzelfsprekend is.