actueel

woensdag 8 november 2017

Najaarslezing door Esther Schreuder

Willem IV met kamerdienaar, waarschijnlijk Jean Rabo.

De ‘Moren’ Jean Rabo, Willem Frederik Cupido en Guan Anthony Sideron bij Van Oranje-Nassau

In de 18de eeuw worden de kinderen Cupido en Sideron aan de toekomstige stadhouder Willem V geschonken. De zevenjarige Sideron komt uit het door droogte en hongersnood geteisterde Curaçao. Cupido, eveneens zeven jaar oud komt van de kust van Guinea, in Afrika. De kinderen komen terecht in een wereld van grote luxe en overvloed. Ze weten zich in de jaren die volgen op te werken tot kamerdienaar aan het stadhouderlijk hof. Tijdens de Franse Revolutie vluchten ze met het paar en een klein deel van de hofhouding naar Engeland. Cupido’s nakomelingen zwermen in de 19de eeuw uit over Nederland.

Al sinds de 14de eeuw was het gebruik om zwarte kinderen cadeau te doen aan Noord-Europese vorsten. De zwarte bedienden van de familie Van Oranje staan op vele schilderijen naast de stadhouders, prinsen en prinsessen afgebeeld.

Kunsthistorica Esther Schreuder verdiepte zich jarenlang in het leven van Cupido en Sideron bij Willem V en Wilhelmina van Pruisen. Ze deed ook onderzoek naar andere mensen met een koloniale herkomst, zoals Jean Rabo en Goliath uit Batavia bij Willem IV en Anna van Hannover. Ze is auteur van het boek Cupido en Sideron. Twee Moren aan het hof van Oranje’ (Uitgeverij Balans). Esther Schreuder beschrijft een fascinerende wereld vol ingewikkelde machtsverhoudingen, reglementen en dubbele agenda’s.

Aan de tentoonstelling Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’  werkte zij mee als gast-curator. Deze expositie is momenteel te zien in het Haags Historisch Museum.

Datum: WOENSDAG 8 november
Tijd: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden

Organisatie: Stichting Nassau en Friesland

 

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren